Tag

bijscholing

Themadagen

Bivag gaat het komende jaar themadagen organiseren waarbij per themadag een onderwerp vanuit verschillende perspectieven uitgediept wordt: praktijk, theorie, energetische leer, chakraleer en wat te doen...
Lees Meer

MiHealth Basic

Leerdoelen/ onderwijsmethode: Theoretische inleiding, demonstraties en praktijkoefeningen, casuïstiek en ervaringen bespreking. Bespreken van de onderliggende biofysische geneeskunde. Het inzetten van de mihealth in de praktijk...
Lees Meer